Iziko lezeMpilo leNzala

Iziko lezempilo lokuzala liziko lokhathalelo lwempilo elibonelela ngeenkonzo malunga nempilo yokuchuma, imfuzo & nobudala, ungenelelo kwiziphene ekuzalweni, uphando lwezenzululwazi kunye nonyango kubudlolo.Liqabane kunye neProjekthi yeMpilo yoMntu yokuZala, ukuNzala kunye noThintelo lweZifo ezosulela ngokwabelana ngesondo yoMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO).

Ngokusekelwe kwinkqubo yokusebenza, iziko lihlulwe kakhulu libe ngamacandelo amabini anamagumbi ahlukeneyo asebenzayo: iCandelo lokuLungisa iCandelo kunye neCandelo lokuVavanya kunye nokuHlalutya.
Icandelo lokulungiselela umfuniselo lelolungiselelo lovavanyo lwe-embryo, ukuqokelela amadlozi okanye i-ovum ngokomzekelo.Eli candelo liquka igumbi lokuqokelela isidoda, igumbi lokuqokelela i-ovum (kubandakanywa negumbi loxinzelelo olubi), i-laparoscopic yotyando lwethiyetha, igumbi lokubuyisela i-anesthesia, njl.

ukuzala